Willem Smith

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2014 is Willem Smith benoemd tot erelid van de watersportvereniging. Onze Vereniging wil daarmee zijn waardering uitdrukken voor de inzet die Willem heeft getoond ten behoeve van de nieuwbouw van de haven in het Kanaal.

Willem Smith is zowel actief geweest bij het bedenken van de plannen, als bij de realisatie en de nazorg van de huidige haven. Hij was daarbij een steun voor de Havencommissaris.

Vanuit zijn positieve instelling heeft hij steeds een bijdrage geleverd aan het oplossen van problemen en vraagstukken die zich nu eenmaal bij de ontwikkleing en realisering van een dergelijk project voordoen.

Met deze benoeming wil de Vereniging laten zien dat dit niet onopgemerkt is gebleven.

De heer Smith is op 5 maart 2018 overleden.