Nieuwsbrief mei 2022 - Extra Nieuwsbrief ivm ALV 19 mei

Extra Nieuwsbrief ivm Extra Ledenvergadering 19 mei a.s.

Op donderdag 19 mei a.s. wordt er een Extra Ledenvergadering gehouden over de voorgestelde aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze keer hebben we niet de helft van het aantal leden nodig om te kunnen stemmen. Wel kan tot een Statutenwijziging pas worden besloten als 2/3 van de uitgebrachte stemmen hiermee instemt. 

Er zijn een aantal leden die zich heel sterk maken om gelijk met deze statutenwijziging het stemmen per volmacht toe te voegen aan de voorgestelde wijzigingen. Het Bestuur heeft dit uitgebreid besproken en hier lang over nagedacht. Uiteindelijk is het standpunt van het Bestuur om dit niet mee te nemen in de voorgestelde Statutenwijzigingen. De reden is o.a.:

  • Het Bestuur constateert dat het steeds lastiger wordt om de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging vast te houden. Op dit moment komen tussen de 40-60 mensen naar een Ledenvergadering (10-15%). Ze praten mee over de voorstellen en argumenten en doen dan pas mee aan een eventuele stemming. Indien leden kunnen stemmen bij volmacht zal de opkomst voor een ALV nog lager worden en zullen niet alle besproken argumenten of laatste aanpassingen worden meegenomen door de volmachtstemmer.
  • Het wordt een behoorlijke en intensieve administratie om het stemmen per volmacht op een ALV toe te passen. Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers en kan deze administratieve last er niet bij hebben. 
Alle documenten kunt u vinden via de Website onder Mijn-Captain. 

Wij hopen u te zien op donderdag 19 mei om 20.00 uur in het theater “Twee Hondjes” in Hellevoetsluis, waar we nog uitgebreid op de voorgestelde veranderingen en het stemmen per volmacht zullen terugkomen. 

Jongerentochten op zee met Youth Sailing Foundation 

Een aantal schippers van onze vereniging doen met hun schip al enige jaren mee aan de zeiltochten via de Youth-Sailing-Foundation. Ook dit jaar gaat deze Stichting weer van start en wel met een DUBBELSLAG. 

  • op zaterdag 4 juni een tocht met zeegaande jachten van plm 40 zeemijl rond het Lichtplatform Goeree (een tocht van zo’n 40 zeemijlen, inschepen op de avond van 3 juni);
  • op zaterdag 18 juni een opstapdag op ms Zeefakkel, van de Zeekadetten Hellevoetsluis: kennismaken met Jeugdwatersport op alle boten van de Zeekadetten en de Jeugdzeilers van het Haringvliet.
Jongeren voor deze tocht komen van de watersportverenigingen, de Zeekadetten en via het jeugdwerk Hellevoetsluis.

De ervaring is, dat een mix van jongeren die al wat kennis van een boot hebben en jongeren voor wie dit allemaal nieuw is, het beste werkt. Ze leren van elkaar. 

In de Bijlage van deze Nieuwsbrief treft u de Flyer van de Youth Sailing Foundation.  

Voor informatie:  Henne Pauli, voorzitter YSF, info@hennepauli.nl  06 51 393 309

Bijlage: 2022-combi-zeefakkel-en-zeedoop-flyer