Nieuwsbrief 27 nov 2022 - Rapport Cie Kostenbesparing

Eindrapport Commissie Kostenbesparing

Vorig jaar is tijdens de najaars Algemene Leden Vergadering de Commissie Kostenbesparing ingesteld bestaande uit de heren Jan Bart, Arie Kuyvenhoven en Erwin Gribnau.
Omstandigheden leidden tot het terugtrekken van de heren Kuyvenhoven en Gribnau uit de commissie. Het uitgebrachte rapport is derhalve als “Persoonlijk eindrapport van Jan Bart” aangemerkt.
Dit eindrapport, plus een notitie van het bestuur met betrekking tot dit rapport kunt U via deze link vinden bij de besloten documenten in "Mijn Captain" in de folder "ALV nov 2202". In deze folder vindt u ook de agenda voor de ALV die a.s. dinsdag wordt gehouden, plus de notulen van de laatst gehouden ALV. 

Nieuwe naam voor Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom wordt per 1 januari 2023 omgedoopt tot Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). Lees verder ....