Nieuwsbrief 11 mei 2023 - Arnold vd Starre Plaats - Voorjaarstocht - Blauwe Vlag - GFR

header

 
 
voorjaarstocht-spui
 
 

Onthulling naambord Arnold van der Starre
erelid van onze vereniging

Op zondag 23 april werd in het Kanaal, door Ellie, de weduwe van Arnold van der Starre, een naambord onthuld met naam Arnold van der Starre Plaats. Dit bord hangt, zeer toepasselijk naast de feesttent, waarvan de 1e er op initiatief van Arnold is gekomen. Arnold hield van gezelligheid en van de vereniging en heeft veel betekend voor de gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel in het Kanaal.  Samen met zijn vrouw Ellie en met meerdere leden zijn er heel wat gezellige avondjes georganiseerd. Helaas is Arnold vorig jaar overleden, maar zijn nagedachtenis blijft met dit naambord voortleven. Dat Arnold veel heeft betekend kwam ook naar voren door het de aanwezigheid van een groot aantal leden, die ondanks het slechte weer, naar het Kanaal waren gekomen. Kort voor de onthulling viel er een enorme plensbui, maar op het moment suprême was het net even droog. Dick van der Werf hield een toespraak over Arnolds reilen en zeilen binnen de verenging gevolgd door de een korte toespraak door Ellie, waarna de onthulling plaats vond. Daarna werd door alle aanwezige leden en familie het glas geheven gevolgd door een gezellige borrel.
Het werk van Arnold en Ellie wordt voortgezet en verschillende leden blijven zich inzetten om de vereniging toch vooral ook een fijne plaats te laten zijn. Niet alleen voor je boot maar ook voor de leden.

onthulling-arnold-vd-starre

Voorjaarstocht naar Dordrecht, 29 - 30 april

Vrijdagavond 28 april verzamelde een groot deel van de deelnemers aan de voorjaarstocht zich in De Bonte Os om 20:00 uur voor het palaver. Op basis van de verzamelde informatie over de verwachte stroming op Het Spui en de Oude Maas richting Dordrecht, werd afgesproken om rond half negen te vertrekken vanuit de Heliushaven. Het was zaterdagochtend nog wel wat fris onderweg, maar het was droog en er was een beetje wind uit NW, die ons af en toe een duwtje gaf (foto boven de nieuwsbrief: boten in Het Spui).
De eerste groep boten ging om 12 uur door de Spoorbrug bij Dordrecht en voeren een half uur later door de Engelenburgerbrug de Nieuwe Haven in, waar ze een ligplaats kregen aangewezen door de havenmeester van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereniging (KDR&ZV). Een uurtje later lagen alle 12 deelnemende boten in de haven en kon men op eigen gelegenheid Dordrecht gaan verkennen. Om 17:39 stuurde Nicky via de groepsApp het startsignaal voor de borrel en het Captains diner in "de Soos" van KDR&ZV (voor het diner allemaal even naar buiten voor de groepsfoto).
De volgende ochtend vertrok een flink aantal schepen om half 10 uit de Nieuwe Haven voor de Spoorbrug opening van 09:57 uur. Maar toen we eenmaal voor de brug lagen, kregen we via de marifoon te horen dat de brug in storing lag en er nog niets te zeggen was wanneer hij weer open kon! Een deel van de boten ging terug naar de KDR&ZV en een deel bleef liggen aan een wachtsteiger. Even voor 11 uur kregen we bericht dat om 10:57 uur een proefopening zou plaatsvinden. Deze proefopening slaagde gelukkig en konden de schepen van de wachtsteiger op weg naar Hellevoetsluis. De rest volgde een uur later: hierdoor was op het laatste stuk van de Oude Maas wel een beetje stroom tegen, maar er was nog volop stroom mee op Het Spui. En met de zon erbij en een lekkere temperatuur was het een toch nog een prima terugreis! We kunnen weer terugkijken op een super leuke en gezellige voorjaarstocht.
Evenementencommissie heel veel dank voor de organisatie!

groepsfoto
captainsdiner

Blauwe Vlag 2023 

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens. De Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die het strand of de jachthaven levert op het vlak van milieu- en duurzaamheidsmanagement, veiligheid, waterkwaliteit, bewustmaking en educatie, en afvalpreventie en -sortering. De Blauwe Vlag wordt uitgereikt aan meer dan 5.000 stranden en jachthavens in 50 landen wereldwijd. Via deze link vindt u een artikel van het Watersportverbond over de Blauwe Vlag

Nederland telde 189 Blauwe Vlaggen in 2022: 
130 jachthavens
52 stranden
7 recreatiestranden

Op 25 april jl. ontvingen we het bericht dat de Blauwe Vlag voor onze beide havens voor 2023 weer is goedgekeurd! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank en van harte gefeliciteerd!

Gelijke Finish Race a.s zaterdag 13 mei!

Ook als u niet deelneemt is het zaterdag leuk om te gaan kijken naar de Gelijke FInish Race.

Het programma is als volgt:
11.30 uur Briefing in de Bonte Os
13.00 uur Start Gelijke Finish Race
16.00 uur Finish Gelijke Finish Race
17.00 uur Prijsuitreiking Gelijke Finish Race gevolgd door een Amerikaanse BBQ. 

Voor de Amerikaanse BBQ is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen vlees/groenten/salade meeneemt. Er zullen 2 BBQ gehuurd worden en de dranken zijn voor rekening van de Evenementencommissie. Dit alles lijkt ons een goed recept voor een mooie dag met een gezellige afsluiting.

 

 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meld u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429