Nieuwsbrief 29 juni 2023 - Plaatsen Golfbreker vertraagd - B.A.S. overdenking - Borrel 7 juli 20 uur

header
 
 
golfbreker-vertraagd
 
 

De aannemer die de nieuwe golfbreker gaat aanleggen had reeds enige vertraging gerapporteerd vanwege latere ontvangst van het benodigde hout.
Inmiddels is uit tussentijdse inspectie gebleken dat de kwaliteit van de buispalen niet aan onze verwachtingen voldoet op gebied van kwaliteit van lassen en conserveren.
Er vindt momenteel overleg plaats met de aannemer om tot overeenstemming te komen hoe dit te corrigeren.

Helaas lijkt de huidige planning hiermee op losse schroeven te staan, en onduidelijk wanneer de plaatsing te verwachten valt. Kwaliteit en zorgvuldigheid willen we voor snelheid laten gaan. Om tijdens de vakantieperiode de overlast voor leden en passanten te beperken/vermijden, wordt uitvoering na deze periode overwogen.

Bij nieuwe ontwikkelingen volgt verdere info.

 

b-a-s

Een groep mensen is een leefgemeenschap met spel- c.q. leefregels, waarvan de practisering opgelegd en uitgevoerd door leden van deze leefgemeenschap. Een vereniging is ook zo’n leefgemeenschap. Als illustratie daarbij kies ik de afdeling “Kanaal” van onze Watersport Vereniging “Haringvliet”. Net als thuis sjouw je van alles en nog wat naar je woning en wat je niet meer nodig hebt voer je af, liefst zo makkelijk, vlot en ver mogelijk weg. Doe je dat laatste niet, dan zit je zelf te midden van je eigen afval. Vergelijkingen met het menselijk lichaam en je eigen vereniging doemen op.

Beperkend tot je vereniging bij deze een bloemrijke reeks door mij aangetroffen situaties.

Papier in de “papier/karton”-bak. Ook het kleinste snippertje, zoals van verpakking van gehoorbatterijen, en geen afvalzakken. Deze laatsten moeten in de restafvalcontainers, die 5 meter verder staan.  Kom! Niet zo lui! Trouwens dozen worden voor transport van het artikel bij de fabriek plat aangeleverd. Na gebruik kunnen ze dus weer plat en dat kan jij als de consument dus ook.

Opmerkelijk, dat de glasbakken lege flessen bevat en zelden wat anders. Het onderscheidt met de rest van afvalstromen is blijkbaar duidelijk genoeg.

De restafvalcontainers dienen restafval te bevatten en dan toch wat nauwer geïnterpreteerd dan door menig consument wordt gedaan. BAS brengt de lege flessen over naar de glasbak, haalt papier en karton eruit, slaat dit plat en deponeert dit in papier/karton-bak. BAS plukt ook wel eens 5 l container met vloeibaar afval uit een motorruimte. De chemie-container staat vlakbij en (2 m) is voor iedereen toegankelijk en bevat een container voor vloeibaar afval.

Ook BAS is maar een mens en moet soms een sanitaire stop maken. Hij verkoos daarbij niet het onderwatertoilet, gedumpt in de restafval-container, maar de perfecte sanitaire voorziening bij onze vereniging. Tsja! Waar laat je dat afgedankte onderwatertoilet?  BAS nam het maar mee naar huis. Hij peuterde eerst thuis alles uit elkaar. De verschillende materiaalsoorten van de onderdelen van het onderwatertoilet konden dan gescheiden gestort worden bij het gemeentelijk afvalstation.

Het vooruitzicht op verlichting van BAS’s werk is aan u, lid van de leefgemeenschap WSV Haringvliet. BAS heeft genoeg zinvoller vrijwilligerswerk te doen en wil liever aan zijn eigen bootje werken en varen.

Weest ook elders net zo opgeruimd als bij je thuis. 

Bob, Afval Scheider

Bob Dekkers, Kanaal 044

 

vrijdag-7-juli-borrel
 
 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meldt u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429