Nieuwsbrief 17 sept 2023 - Winterstalling 2023 - Datum najaars ALV

 
 
 
 

Winterstalling 2023-2024

Het hellingen staat gepland voor 4 en 11 november 2023. De volgorde van hellingen wordt bepaald naar grote en het aantal aanmeldingen, waarvan u per infobrief die via de mail aan de leden wordt verstuurd die zich hebben aangemeld voor de winterstalling. De tewaterlating van alle boten op 23 maart 2024.

Spelregels winterstalling 2023-2024

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 4 November 2023 plaats vinden, daarna komen de boten zonder staande aan de beurt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELANGRIJK

Als u met staande mast de kant opgaat en uw schip (vanaf 9 meter en meer) staat op een grote 3 meter bok. Dan bent u verplicht om extentions te gebruiken. Daarnaast is het van groot belang dat de eigenaren van de boten die met staande mast de kant op gaan, hun boot d.m.v. spanbanden aan BB en SB zijde zekeren aan de bok. Ook is het verstandig om de extentions onderling vast te zetten d.m.v.  bv. spanbanden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgorde van hellingen van de boten wordt de deelnemers toegezonden per email, het hellingtijdstip van een boot is niet met zekerheid aan te geven maar het zal duidelijk zijn dat de nr. 1 als eerste de kant op gaat, deze dient voor 8 uur aan de loswal te liggen, vervolgens nr. 2 enz.

WERKWIJZE (beknopt)

De leden van het hellingteam zijn herkenbaar aan het signaal gele vestje  
De teamvoorman (hellingbaas) van het hellingteam heeft de coördinatie tijdens het hijsen. 
Hij geeft aanwijzingen aan het team en aan de kraanmachinist. 
Hij bepaalt in samenspraak met de eigenaar van de boot en de teamleden die de hijsbanden bedienen waar de hijsbanden moeten komen. 
Het is de eigenaar van de boot niet toegestaan tijdens het plaatsen van de boot op de bok hand en span diensten te verrichten die de coördinatie kunnen verstoren.
Tijdens het hijsen zijn alleen leden van het hellingteam in de directe omgeving van de hijsplaats.
Als de boot op de bok staat geeft de hellingbaas hem vrij voor transport naar zijn plaats op het terrein.
De heftruck chauffeur wordt begeleid door een hellingteam lid, gezamenlijk dragen zij zorg dat het transport veilig en soepel verloopt naar een plek waar de boot komt te staan
Als de boot op zijn plaats staat worden de stempels door de begeleider van de heftruck ter controle nagetrokken. Na definitieve plaatsing zal een eindinspectie plaatsvinden met eigenaar en hellingbaas (of gedelegeerde namens de hellingbaas) en als alles in orde bevonden is de boot vrijgegeven worden naar de eigenaar toe.

NOTE
Voor de teamleden van het hellingteam is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.

TIJDSINDELING
Om het hellingen zo spoedig mogelijk te laten verlopen werken we met bloktijden. 
U krijgt ruim van tevoren per mail de volgordelijst met de bloktijd waarop uw boot ongeveer het water uit gaat, daarbij is ook het tijdstip aangegeven waarop u aanwezig dient te zijn. U kunt aan de hand van deze lijst zelf in de gaten houden wanneer uw boot aan de beurt is, zodat u op tijd voor de loswal ligt.

De schipper dient zelf voor een opstapper of bemanningslid te zorgen voor het af en aanmeren van zijn boot, daar is de hellingploeg niet beschikbaar voor.

Op aanwijzing van de schipper van de te hellingen boot worden de hijsbanden onder de boot geplaatst waarna het hijsen van de boot door de schipper vrijgegeven wordt. Eenmaal op de wal wordt u in de gelegenheid gesteld om uw schip zelf af te spuiten maximaal 20 min per boot

NOTE:
U dient zelf vooraf te markeren waar de hijsbanden zouden moeten komen of te markeren waar kiel zit, schroefas of saildrive uit de romp komt en waar eventueel snelheidsmeter of ander equipment zit die zouden kunnen beschadigen

De boten die zonder mast op de wal overwinteren kunnen hun mast stallen op de mastenberging naast de D steiger. Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot. (labels verkrijgbaar bij de havenmeester)

De werkzaamheden tijdens de stalperiode van de boten dienen zonder overlast van de buurboot en vervuiling van het terrein uitgevoerd te worden, bij verfwerkzaamheden het parkeerterrein verplicht afdekken met zeilen. Elektrisch schuren van de boten alleen met apparatuur voorzien van afzuiging, een en ander conform het Havenreglement

Als U niet aanwezig bent bij de gestalde boot dienen elektrische aansluitingen losgekoppeld te zijn.

De boten gaan weer in het water op 23 maart 2024, de schepen gaan in omgekeerde volgorde weer het water in. 

De winterstalplek waar uw boot op het parkeerterrein heeft gestaan, dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.

Inschrijving winterberging 2023-2024

Inschrijving via het inschrijfformulier "Huurovereenkomst Winterberging 2023 – 2024".
Het formulier is bijgevoegd als bijlage en te downloaden via link op de website of bij besloten Bestanden in Mijn Captain.
Dringend verzoek om blad 3 volledig in te vullen met voorkeursdatum en mailen naar (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Sluitingsdatum voor aanmelden is 16 oktober 2023, dit i.v.m. het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de te stallen boten op het terrein.

Als u de aanmelding heeft verstuurd krijgt u automatisch een bericht dat uw mail is ontvangen. Dit is nog geen bevestiging, uw aanmelding moet worden opgenomen in de planning. Het kan zijn dat het aantal aanmelding het aantal beschikbare 3,0 meter bokken overstijgt, in dat geval wordt gekeken naar de ontvangst datum van de aanmelding. 

Bij teveel boten op dezelfde datum zal niet iedereen op die datum op de wal kunnen, hiervan krijgt u tijdig bericht.   

Inschrijving mastenberging

Voor boten die in het water overwinteren en de mast op de wal willen stallen kunnen het formulier "gebruik mastenberging" downloaden en mailen naar (winterberging@wsv-haringvliet.nl).
Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.

Een plezierige en veilige hellingdag toegewenst,

Namens de havencommissie,
Ronald Maaskant

 

Zet alvast in uw agenda: najaars ALV

De volgende Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 14 november.
Locatie: Theater Twee Hondjes, Opzoomerlaan 106, 3221 AP  Hellevoetsluis
Aanvang: 20:00 uur