Nieuwsbrief 11 nov 2023 - Resultaat ledenpeiling - Kandidaat penningmeester

header

 
 
ledenpeiling1
 
 

Resultaat ledenpeiling

Inmiddels bijna een jaar geleden vond de ledenpeiling plaats. Hoog tijd om de resultaten te delen.

Een groot deel van de leden heeft de peiling beantwoord, 164 reacties zijn ontvangen, waarmee de resultaten representatief genoemd mogen worden.
Omwille van het waarborgen van anonimiteit en objectiviteit zijn de gegevens in diagramvorm weergegeven. De antwoorden die in vrije tekst zijn gegeven, zijn om die reden niet vermeld. Het bestuur en de diverse commissies nemen deze reacties wel mee in de uitwerking van plannen en beleid.
Het document met de resultaten in diagramvorm is te vinden via Mijn Captain bij de Besloten bestanden in de map "Ledenpeiling 2022" (klik hier voor een link naar deze map)

Na ontvangst van de resultaten zijn deze eerst verwerkt, en daarna door het bestuur en de diverse commissies geanalyseerd en besproken.
Op een aantal punten is direct een tastbaar vervolg gegeven. Een voorbeeld is het verminderen van door onze vereniging georganiseerde wedstrijden, en het toevoegen van een aantal toertochten en diverse borrels.
Andere punten vragen verdere bestudering en uitwerking. Een voorbeelden hiervan is de behoeftes aan extra ruimte voor bijvoorbeeld jeugd en evenementen in de Heliushaven. Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om hierin te voorzien, en wanneer er één of meerdere presentabele ideeën zijn gevormd, wordt een informatieavond georganiseerd om hierover met leden van gedachten te wisselen. Via de nieuwsbrieven volgen verdere updates.
Een aantal punten betrof of leden ervaren dat onze vereniging een eigen identiteit heeft, of wellicht naar het samengaan met andere verenigingen gekeken moet worden. Uit de peiling trekt het bestuur de conclusie dat een fusie niet gewenst is, en de eigen identiteit onderkend en gewaardeerd is. Noemenswaardig is dat in de Heliushaven onze vereniging met onze buurverenigingen binnen een stichting samenwerkt voor bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van energie en onderhoud van gedeelde voorzieningen. Ook in het Kanaal wordt samenwerking gezocht met WSV Hellevoetsluis en WSV Waterman, wanneer daar aanleiding toe is.

De Algemene Leden Vergaderingen kennen vaak een matige opkomst om uiteenlopende redenen. Om plannen en beleid te ontwikkelen welke door een groot deel van de leden gedragen worden, is het bestuur voornemens om in de toekomst vaker een ledenpeiling te organiseren, en zo aansluiting te bevorderen.

Vermeldenswaardig is nog dat, om in de peiling bij de vragen over het gedeelte over de jeugd te beantwoorden, deze alleen werden gesteld aan deelnemers waar de vraag of leden met kinderen/kleinkinderen op de haven komen, met ja moest worden beantwoord. Een derde van de respondenten gaf aan te jong te zijn om mee te doen, wat potentieel aangeeft voor groei van het jeugdzeilen. Dit wordt inmiddels ondersteund door de inschrijvingen.

Kandidaat Penningmeester

Recent heeft Jan Wigman zich gemeld als kandidaat Penningmeester voor het bestuur.
Het bestuur heeft kennisgemaakt met Jan, en hij zal zich tijdens de ALV op 14 november a.s. presenteren als beoogd opvolger van Guust Baartmans.

 

 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meld u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429