Nieuwsbrief 22 nov. 2023 - Zelfwerkzaamheid Helius - nieuwe penningmeester - afscheid Ed - Verslag Regio Noord

header

 
 
heliushaven-2
 
 

Planning zelfwerkzaamheid 2024 voor de Heliushaven

Beste ligplaatshouders Heliushaven,

In de week van 20 november 2024 gaan we van start met de planning en indeling van de roosters voor de zelfwerkzaamheid 2024 in de Heliushaven.

Zoals ook afgelopen jaar bieden we de leden met een ligplaats in de Heliushaven de mogelijkheid zich vooraf in te schrijven voor hun eenmalige dienst in 2024. De zelfwerkzaamheid in 2024 wordt op de zaterdagen gepland in de maanden jan-april en sept-dec.

Nieuw dit jaar is dat voor leden die absoluut niet op zaterdagen aanwezig kunnen zijn (bv commerciele ondernemers),  een 4-tal woensdagen gepland hebben, 2 in het voorjaar en 2 in het najaar. We hebben een aantal uitvoerders bereid gevonden die dagen de coördinatie op zich te nemen.

Het is de bedoeling dat deze leden zich in de periode van 20 november tot 15 december 2023 inschrijven in de "mijn-captain" omgeving op de website. Voor handleiding: klik hier

Na 15 december zullen wij de mensen die zich dan nog niet hebben ingeschreven gaan inroosteren op de dan nog open plaatsen in het gehele jaar. Dit wordt door het E-Captain systeem willekeurig dan gegenereerd.

Als dat is gebeurd, dan is de indeling onherroepelijk. Mocht een datum u dan niet goed uitkomen dan dient u zelf te ruilen met een ander lid. (zie instructie op de website)

Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om vooraf zelf een datum te selecteren voor uw zelfwerkzaamheid.

Hans Harms, coordinator ZWH-Heliushaven

 

Overdracht Penningmeesterschap

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 november jl. is Jan Wigman gekozen tot de nieuwe penningmeester van onze vereniging. Hij volgt Guust Baardmans op, die in totaal 7 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur; ruim 4 jaar als secretaris en bijna 3 jaar als penningmeester. De vereniging is Guust hiervoor veel dank verschuldigd en we zullen hem na de overdracht nog op gepaste wijze bedanken.
Het bestuur is uiteraard blij dat Jan bereid gevond is om deze belangrijke bestuursfunctie in de vereniging. Jan heeft zich tijdens de ALV aan de aanwezige leden voorgesteld. Jan zal gevraagd worden om zich ook in de volgende uitgave van Het Bestek aan de leden voor te stellen.

 

guust-en-jan

Opvolg(st)er voor Ed gezocht! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november jl. is Ed Stubenitsky in het zonnetje gezet voor meer dan 23 jaar verzorgen van de opmaak van Het Bestek. Ed heeft als redactielid er al die jaren voor gezorgd dat alle ingezonden kopij geordend in Het Bestek verscheen, en voorzien van de nodige foto's. Namens de vereniging werd hem een cadeaubon en een boeket bloemen overhandigd. Ed heeft aangegeven zijn opvolg(st)er te willen helpen/inwerken.
De redactie is dus op zoek naar iemand die de grafische vormgeving wil verzorgen van ons clubblad. Ed werkte met Microsoft Publisher, maar het is uiteraard ook prima als u voorkeur heeft voor een ander Desktop Publishing programma. Graag een email sturen naar de redactie (klik hier) als u wilt helpen bij de vormgeving van ons clubblad.

 

ed-stubenitsky

Watersportverbond Regio Delta Noord
Verslag vergadering november 2023

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt U een "extract" van de notulen van een op 15 nov j.l. gehouden Regiovergadering. Tijdens deze vergadering werden onderwerpen besproken zoals:
- Vuurtoren Ouddorp: veranderende situatie rond de bemensing en functioneren
- Haringvlietbrug: hier vinden nog testen plaats ter verkrijging van de vereiste certificering.
- Vervangen van hoogteaanduiding-systeem bij de bruggen in de hoofdvaarwegen.
- Plannen om andere vorm van signalering bij de doorvaarten van bruggen in gebruik te nemen
- Wachtsteigers Volkerak- en de Krammersluizen: vervanging/reparatie nog niet geprogrammeerd

In de bijlage is meer informatie te lezen over de besproken onderwerpen.