Nieuwsbrief 13 jan 2024 - Havenmeester - Stremming sluis 16 jan -Tarieven 2024

header
 
 
184-panorama-foto-middenpagina
 
 

Havenmeester

In de nieuwsbrief van 5 dec. jl. werd gemeld dat onze havenmeester Aad Driessen wegens ziekte voorlopig niet aanwezig / bereikbaar was voor onze leden. Om persoonlijke redenen heeft Aad besloten zijn arbeidsovereenkomst per 31 december jl. op te zeggen.

Dit betekent dat onze administrateur Joep Willems voorlopig nog de vragen van de leden en de informatievoorziening naar onze leden zal verzorgen. Hierbij ondersteund door onze havencommissarissen. Joep is te bereiken via administratie@wsv-haringvliet.nl
Zowel het e-mailadres van de Havenmeester als het mobiele telefoonnummer zullen doorgeschakeld worden naar Joep.

Het bestuur gaat uiteraard snel op zoek naar een structurele oplossing.
Eventuele suggesties van leden zijn welkom en kunt u richten aan de havencommissarisen Martien Sonneveld (kanaal@wsv-haringvliet.nl) en Michel de Reus (heliushaven@wsv-haringvliet.nl

Stremming sluis dinsdag16 januari a.s.

Van de havendienst Hellevoetsluis ontvingen we de mededeling dat de sluis in het Kanaal door Voorne op 16 januari de hele dag gestemd is in verband met duikwerkzaamheden.

Contributie en liggeldtarieven 2024

Mogelijk heeft u de factuur voor lidmaatschap contributie en het liggeld voor 2024 al ontvangen en anders ontvangt u de factuur zeer binnenkort. De tarieven voor 2024 kunt u vinden op onze website onder "Vereniging/Tarieven voor leden" (voor link: klik hier)

Al lid van onze Facebook groep?

WSV Haringvliet informeert de leden van de vereniging via nieuwsbrieven en via het clubblad “Het Bestek”. Ook is er een Facebook-groep WSV Haringvliet. Blijf als lid op de hoogte van zaken als werkzaamheden, het hellingen, nieuws over de diverse evenementen, het jeugdzeilen, etc! Gebruik de onderstaande link of de QR-code om lid te worden.

https://www.facebook.com/groups/wsvharingvliet/

 

facebook-groep