Nieuwsbrief 25 feb 2024 - Programma Jeugdzeilen - Winterberging - Vacatures HavenCie Helius

header

 
 
jeugdzeilen
 
 

Programma Jeugdzeilen 2024

Beste Zeilfans, 

Het programma Jeugdzeilen 2024 staat weer online, dit programma is opgezet voor kinderen en kleinkinderen van leden van WSV Haringvliet.

We zouden het leuk vinden als je (kind/kleinkind) hier voor seizoen 2024 aan deelneemt, zodat we samen een hoop plezier op het Haringvliet kunnen beleven terwijl we werken aan onze zeilkunsten.

Je kunt je inschrijven middels het inschrijfformulier of op de website

Hopelijk tot snel,
Groetjes de Jeugdcommissie

Tewaterlating schepen uit winterberging: 23 maart

In de vorige nieuwsbrief (18 febr. jl.) was als bijlage een brief met de planning en uitvoering van deze dag bijgevoegd. In deze brief stond onder het kopje "voorbereiding" niet vermeld dat vooraf ook de achterstag moet worden losgemaakt, zodat het hijsframe in positie gebracht kan worden.

Winterliggers:
Ook werd in de nieuwsbrief van 18 febr. jl. gemeld dat de schippers, die tijdens de winterperiode hun schip tijdelijk hebben verplaatst naar een andere ligplaats (van een schip uit de winterberging), ervoor moeten zorgen dat hun schip voor 23 maart weer terug gaat naar de eigen ligplaats.

Ook belangrijk:
bij afwezigheid van een havenmeester graag melden bij de havencommissaris Heliushaven: heliushaven@wsv-haringvliet.nl wanneer uw boot verlegd is. Tevens ook de meterstanden stroom opnemen en doorgeven.

Gezocht Technisch Commissaris Heliushaven (M/V) 

Zoals in eerdere nieuwsbrief al is aangegeven stopt onze technische commissaris / begeleidingsteam zelfwerkzaamheid er mee. Tot heden heb ik echter nog geen aanmeldingen mogen ontvangen en heb dus gelukkig af kunnen spreken dat Hans en Frank ons nog blijven helpen met de coördinatie van de zelfwerkzaamheid tot eind april. Bij aanvang van het 2e deel zelfwerkzaamheid vanaf september dit jaar hebben we dus geen begeleiding van de zelfwerkzaamheid, terwijl er nog genoeg werkzaamheden gepland zijn om onze mooie haven ook mooi te laten blijven.

MELD JE AAN!

De havencommissie Heliushaven is dus per direct op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die de taak van Technisch Commissaris op zich willen nemen. Wat houdt dit in?

  • In de periode van September tot Mei, iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 opvangen van de zelfwerkzaamheid ploeg en uitzetten van de klussen voor die dag. Oproepen van de leden voor zelfwerkzaamheid wordt verzorg door de Coördinator Zelfwerkzaamheid.
  • Instrueren en toezien op veilige uitvoering van werkzaamheden
  • Voorbereiden uit te voeren werkzaamheden op basis van jaarlijkse onderhoudsplanning en werklijst die samen met de Haven Commissie Helius opgesteld wordt op basis van jaarlijkse begroting
  • Samen met de Havencommissaris inkopen van materialen en middelen benodigd voor zelfwerkzaamheid
  • Samen met de Havenmeester zorgdragen voor koffie en soep voor de lunch
  • 1x per maand deelnemen aan de Haven Commissie vergadering waarin het technisch reilen en zeilen binnen de Heliushaven wordt besproken en de noodzakelijke vernieuwingen en/of onderhoud besproken worden.

De zelfwerkzaamheid coördinatoren zullen nauw samenwerken met de andere leden binnen de Haven Commissie Heliushaven en de toekomstige havenmeester. Deze commissie bestaat momenteel uit de  volgende leden:

Michel de Reus Havencommissaris Heliushaven
Hans Harms Coördinator Zelfwerkzaamheid
Job Hottentot Coördinator Winterberging + ARBO
Erik Huising Technisch lid: Electra
Mark Willemse Technisch lid: Installaties
Vacature Technisch commissaris

Ben je geïnteresseerd en technisch aangelegd en wil je een steentje bijdragen om onze mooie haven ook mooi te houden voor de toekomst, meld je dan aan bij ondergetekende. Hopelijk willen meerdere leden de technische commissie vormen, zodat de werkzaamheden onderling verdeeld kunnen worden.

Namens de Haven Commissie Heliushaven hoop ik jullie snel te mogen verwelkomen. 

Michel de Reus, Havencommissaris Heliushaven
Heliushaven@wsv-haringvliet.nl
06-22076469