Nieuwsbrief 26 mrt 2024 - 5 april Openingsborrel - Vestingloop 26 mei - Onderhoud Hartelcorridor - Bedienregeling Zoetwaterkanaalbrug - Winterliggers: meterstanden doorgeven

header
 
 
arendsnest-verbouwing
 
 

5 april Openingsborrel + Heropening Arendsnest!

Het komend jaar zullen de "1e vrijdagavond-van-de-maand-borrels" afwisseld gehouden worden in de Bonte Os en in het Arendsnest. Deze borrels zijn een mooie gelegenheid om je medeleden te ontmoeten, wat te kletsen en ideeën en tips met elkaar uit te wisselen.

De eerste vrijdagborrel van het vaarseizoen zal plaatsvinden op 5 april. Aanvang 20:00 uur. 
Oorspronkelijk zou deze gehouden worden in De Bonte Os, maar is verplaatst naar Het Arendsnest, want deze borrel zal gecombineerd worden met een Feestelijke heropening van het verbouwde Arendsnest !!

Aanmelden is niet nodig. Loop gewoon gezellig binnen. Wij zorgen voor de drankjes!
En vanwege de feestelijke heropening zorgen wij deze keer ook voor iets lekkers erbij!

De Evenementen commissie

Vestingloop Hellevoetsluis zondag 26 mei

De Vestingloop Hellevoetsluis vindt voor de zesde keer plaats op zondag 26 mei 2024.
Omdat het parcour langs de Heliushaven loopt, is er gedurende deze zondag kans op verkeershinder. Om dit tot een minimum te beperken zullen er verkeersregelaars bij de ingang van de Heliushaven positioneerd worden (zie foto). Alle verkeer richting de Heliushaven zal, indien veilig, zo snel mogelijk worden doorgelaten, zodat ze hun weg naar de Heliushaven kunnen vervolgen.

Programma Vestingloop Hellevoetsluis (meer info zie: www.vestinglopen.nl/hellevoetsluis/)
10:00 uur Start 5 km Wandelen
10:20 uur Start 1 km Familie Loop
11:30 uur Start 5 km Loop
12:30 uur Start Halve Marathon
13:00 uur Start 10 km Loop

verkeersregelaars-heliushaven-vestingloop-hellevoetsluis

Update project Planmatig Onderhoud Hartelcorridor - Update Bedienregeling Zoetwaterkanaalbrug

Publicatie Zuid Holland van het definitieve besluit voor het intrekken van de bedienregeling Zoetwaterkanaalbrug. Het besluit is inmiddels definitief en vindt u via deze link.

Vanaf 13 augustus 2024, start werkzaamheden Hartelcorridor, zal de Zoetwaterkanaalbrug niet meer bediend worden. De doorvaarthoogte blijft de komende jaren gelijk met de huidige doorvaarthoogte in gesloten toestand. Deze is 10,4 meter ten opzichte van het kanaalpeil.

Op langere termijn zal er een nieuwe betonnen brug worden gebouwd met een vaste doorvaarthoogte, ongeveer gelijk aan de huidige doorvaarthoogte in gesloten toestand. Het is nog niet bekend op welke termijn de nieuwe brug gerealiseerd gaat worden.

Hinder door werkzaamheden in 2024  Er zijn nog wel onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk aan de Zoetwaterkanaalbrug in 2024. De actuele planning is dat de werkzaamheden aan de Zoetwaterkanaalbrug vanaf 13 augustus 2024 worden uitgevoerd.

Tijdens deze werkzaamheden zal het Zoetwaterkanaal ongeveer een week volledig gestremd zijn voor alle pleziervaart Er is dan geen doorgang mogelijk, ook niet voor lage boten.

Geen bediening Zoetwaterkanaalbrug tijdens werkzaamheden Spijkenisserbrug door Rijkswaterstaat.

Vanaf zaterdag 13 april 2024 (22:00) t/m maandag 13 mei 2024 (05:00) dient de Hartelcorridor als omleiding voor het autoverkeer van de Spijkenisserbrug. De Spijkenisserbrug is dan gestremd vanwege asfaltwerkzaamheden.

Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten is het noodzakelijk dat zij te allen tijde vlotte doorgang hebben over de Hartelcorridor, er mogen gedurende deze periode geen brugopeningen plaatsvinden van de Hartelkanaalbrug en Zoetwaterkanaalbrug. Daarnaast zal er tijdens deze periode veel meer verkeer gebruik maken van de Hartelcorridor.

"Winterliggers" denk aan de elektra meterstanden

de schippers, die tijdens de winterperiode hun schip tijdelijk hebben verplaatst naar een andere ligplaats, liggen als het goed is inmiddels weer op hun eigen ligplaats.

Vergeet niet de meterstanden stroom op te nemen en (i.v,m. vacature havenmeester) door te geven aan de havencommissaris Heliushaven: heliushaven@wsv-haringvliet.nl wanneer uw boot verlegd is.