Nieuwsbrief 18 dec 2022 - Reminder peiling + gewijzigde statuten + Nieuws Haringvlietbrug

Reminder: Ledenpeiling WSV Haringvliet

Vorige week hebt U een nieuwsbrief ontvangen met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het resultaat van deze ledenpeiling willen wij gebruiken om de activiteiten binnen onze watersportvereniging zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de leden. Het invullen van deze vragenlijst  zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Ruim 100 leden hebben dit inmiddels al gedaan en zij kunnen dit onderwerp in deze nieuwsbrief dus verder overslaan.

Als U er nog niet aan bent toegekomen, kunt U de vragenlijst starten door op de onderstaande knop te drukken. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Ledenpeiling WSV Haringvliet 2022

Gewijzigde statuten op onze website

Vanwege het van kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn enkele noodzakelijke wijzigingen in de statuten van onze watersportvereniging aangebracht. Deze wijzigingen zijn vastgesteld tijdens de extra ALV op 15 mei 2022 en op 14 november jl. in een Notariële akte vastgelegd. U kunt de nieuwe statuten vinden op onze website onder Vereniging>Documenten> via deze link

Haringvlietbrug grootste deel van 2023 dicht voor de scheepvaart

Vanaf 1 januari 2023 tot en met eind september zal de Haringvlietbrug gerenoveerd worden. De brug kan in die tijd niet bediend worden. Lees via deze link meer over het renovatieproject, waarbij ook een interessante Project-presentatie is gevoegd.