Bestuursmededeling - Uitbreiding maatregelen Coronavirus

Beste leden WSV Haringvliet,

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft, in samenwerking met de Burgemeesters, de noodverordening in verband met het coronavirus aangescherpt per 8 april. (Vandaag dus!)

Concreet houdt dit het volgende in:

  • Uitvaren is alleen beroepsmatig nog toegestaan. Voorlopig is Recreatievaart tot nader order verboden. Alleen varen vanuit een winterstalling naar de eigen ligplaats is nog toegestaan.
  • Er mag geen onderhoud meer gepleegd worden aan het schip. Dit betreft alle schepen, dus de schepen die in het water liggen en de schepen die op de kant staan.
  • De jachthavens moeten per direct worden gesloten. U mag u niet meer begeven in onze beide havens. Uitzondering geldt voor degene die door omstandigheden op de boot woont en geen andere verblijfplaats heeft.

Mag ik dan helemaal niet meer naar mijn schip?

Nee, voorlopig zijn deze maatregelen aangescherpt en gelden tot nader order.

Maar het kan voorkomen dat u echt noodzakelijk even op de boot moet zijn.  Dit dient u dan eerst telefonisch te melden. Maar besef dat onderhoudswerkzaamheden en verblijf in de haven NIET zijn toegestaan.

  • Voor de Heliushaven meldt u zich bij onze Havenmeester Aad Driessen, tel. 06-36324865.
  • Voor het Kanaal meldt u zich bij Dick van der Werf, tel. 06-11788239.
Zij bepalen hoeveel leden tegelijk voor korte periode kunnen worden toegelaten op de haven.
Verder dient u zich uiteraard aan de eerdere bepalingen te houden (o.a. 1,5 m afstand, etc.)

Voor veel gestelde vragen kunt u kijken op  https://www.rijnmondveilig.nl/lichamelijke-noodsituatie/qa-over-vakantieverblijf-in-rotterdam-rijnmond/

Het zich bevinden in één van onze havens is ten alle tijden een verantwoordelijkheid voor uzelf.

Het Bestuur benadrukt dat zij met deze berichtgeving er van uitgaat dat de leden de richtlijnen volgen en dat het bestuur bij handhaving/sanctie niet aansprakelijk is.

Namens het Bestuur,
John Roos, voorzitter WSV-Haringvliet
06-81 43 00 98